หัวหน้าส่วนราชการ

1606
นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา
โทรศัพท์ 064- 9020523
นายปรีชา คำชุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 081 – 765 2041
d3นางลานีย์ วิจิตรพลเกณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 087-1739256
นายเอกไชญ  เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 095 – 5193514