18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

239

วันที่ 18  มีนาคม 2565 ตรงกับ “วันท้องถิ่นไทย” ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 พระบิดาผู้ให้กำเนิดการปกครองท้องถิ่นไทย รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.128) หรือ ปี พุทธศักราช 2448 และในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  นายสมยศ สาปคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา – สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการการของเทศบาลตำบลท่าผา ได้เข้าร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ พระหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้ร่วมรับชมการจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทยตามลำดับ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลท่าผา และพสกนิกรชาวตำบลท่าผา  ”