โครงการป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน ประจำปี 2565

56

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลคตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซี่ยน ประจำปี 2565 โดยมี นายสมยศ  สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตร โครงการชุมชนน่าอยู่ หน่้าบ้านน่ามอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคี เครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเทศบาลตำบลท่าผา  และมอบป้ายรณรงค์ และสปอตบันทึกเสียงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี พี่ น้อง อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าผา เข้ารับมอบ พร้อมกันนี้ นายกสมยศ สาปคำ ได้ร่วมกันกับ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทำสเปรย์น้ำตะไคร้หอมป้องกันยุงลายและมอบทรายอะเบทให้กับพี่ น้อง อสม.ตำบลท่าผา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง