โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ( บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา )

175

นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ร่วมกับพี่ น้องประชาชนหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลท่าผา ดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณแม่น้ำวัง บ้านนางแตน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง