ประชาชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” พ.ศ.2566

19

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 86 คน ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลท่าผา ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” พ.ศ.2566 ณ ศาลาแปดเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง