ต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา

19

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนจักรคำ คณาทร จังหวัดลำพูน ในการเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนตำบลท่าผา ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา หมู่ 9 บ้านศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา โดย นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ให้การต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนจักรคำ คณาทร จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ พร้อมบรรยายพิเศษถึงประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา และพาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา โรงงานแอ๊นท์ และ ชะเอิง เซรามิค หมู่ 9 บ้านศาลาเม็ง โดย นายกสมยศ สาปคำ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนได้วาดรูปเซรามิคด้วยจินตนาการของตนเองก่อนส่งกลับไปเป็นของฝากที่มีชิ้นเดียวในโลก