จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมขนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา ประจำปี 2565

22

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมขนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา ประจำปี 2565 โดยมีนายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา กล่าวต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ ประมงจังหวัดลำปางและท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาการตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ที่มาร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมขนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ประมงจังหวัดลำปาง ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งแม่น้ำสาธารณะในชุมชนและหมู่บ้านในเขตตำบลท่าผา ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุลาวงด้วยดี