ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

2221

วัดพระธาตุดอยน้อย

doinoi วัดพระธาตุดอยน้อย เป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในบ้านนางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เชื่อกันว่าวันแห่งนี้สร้างโดยครูบาศรีวิชัย โดยแต่เดิมบนดอยน้อยแห่งนี้มีป่าไม้หนาทึบอุดมสมบูรณ์ พระภิกษุสงฆ์ที่แสวงหาความวิเวกจึงได้แวะเวียนขึ้นมาปฏิบัติธรรม ชาวบ้านละแวกนั้นได้เห็นก็พากันศรัทธา ช่วยถางบริเวณป่าสร้างกุฏิไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาถวายพระภิกษุให้ท่านได้อยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม เวลาผ่านไปพระภิกษุสงฆ์ก็ได้หมุนเวียนกันขึ้นมาปฏิบัติธรรมบ้าง บางช่วงก็รกร้างเพราะขาดพระภิกษุขึ้นมาพำนักพักอาศัย กระทั่งมีพระภิกษุสงฆ์มาพำนักอีกครั้ง ชาวบ้านที่ศรัทธาก็ได้สร้างเสนาสนะขึ้น เป็นต้นว่า กุฏิ เจดีย์ เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ไหว้บูชา เมื่อเริ่มมีศาสนวัตถุ ศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้น คณะศรัทธาประชาชนก็ได้พร้อมใจกันตั้งเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่า “วัดดอยน้อย” หรือบางคนเรียกว่า“ม่อนดอกด้าย” เมื่อประมาณ พ.ศ.2230 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (หมู่บ้านเซรามิค)

ceramic หมู่บ้านท่องเที่ยว เซรามิคของตำบลท่าผา   เป็นลักษณะการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิค ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน หมู่บ้านที่เริ่มก่อตั้งโรงงานเซรามิคขึ้นแรก ๆ คือ หมู่บ้านศาลาเม็ง  หมู่ที่ 9  และ หมู่บ้านศาลาบัวบก  หมู่ที่ 8 ทำให้มีโรงงานเซรามิคเกิดขึ้นในหมู่บ้านและตำบลท่าผาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันนี้ทั้ง 2 หมู่บ้านมีโรงงานทั้งหมด 50 โรงงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด