กิจกรรมการเดินรณงค์เชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเกาะคาไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 อำเภอเกาะคา

151

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ ( เลือกตั้งซ่อม) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา