จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าผา ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14