เทศบาลตำบลท่าผา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

22

นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของท่าน สจ. ประพจน์ ธรรมประทีป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ ในการมาเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมนี้คณะศึกษาดูงาน ได้เข้าชมกระบวนการผลิตงานสินค้าเซรามิคและได้อุดหนุนสินค้าเซรามิคราคาจากโรงงาน ขอขอบคุณ โรงงานต้นโพธิ์เซรามิค – โรงงานแอนท์ @ชะเอิง เซรามิค และโรงงานสาทร เซรามิค ที่ให้ความร่วมมือเป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตกระบวนการผลิตงานสินค้าเซรามิคมา ณ โอกาสนี้ครับ