โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

9

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะต้นทางอย่างถูกต้อง โดยมี นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา กล่าวต้อนรับคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง