โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลท่าผา ประจำปี 2562

77

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าผา จัดการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา โดยมี นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลท่าผา” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี แข็งแร็ง ขอขอบคุณประชาชนตำบลท่าผา ผู้รักสุขภาพทุกท่านตลอดจนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้