โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอร่าม แปงสนิทซอย 12 ถึง สามแยกซอย 13 หมู่ 9 บ้านศาลาเม็งตำบลท่าผาอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

6

Read more...