เทศบาลตำบลท่าผา จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 12 พฤศจิกายน 2562

62

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.30 น. โดยประมาณ ได้เกิดเหตุอัคคีภัย เพลิงไหม้บ้านคุณฉวีวรรณ  มุณีแก้ว บ้านเลขที่ 22 /1 หมู่ที่ 9 บ้านศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในขณะที่เจ้าของไม่ได้อยู่บ้าน ได้รับความเสียหายไฟไหม้ทั้งหลัง ทางเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา โดย นาย สมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุณฉวีวรรณ  มุณีแก้ว ณ บ้านเลขที่ 22 /1  หมู่ที่ 9 บ้านศาลาเม็ง ตำบลท่าผา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนในหมุ๋บ้านและพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศที่มาแบ่งปันน้ำใจให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ นายกสมยศ สาปคำ ยังฝากคำขอบทุกท่านรวมถึงหน่วยงานที่มาให้ความช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ มอบปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ โดยเฉพาะ สถานีตำรวจภูธร เกาะคา – สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง – กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา – สภาวัฒนธรรมตำบลท่าผา นำโดยอาจารย์ทองดี ธรรมวันทา ประธานสภาวัฒนธรรม ฯ บริษัท ๆไทยเบฟเวอเรจ ลอร์จิสติกส์ บริษัทนิ่มซี่เส็ง ลิสซิ่ง จำกัด สาขา นาเวียง ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ที่มาช่วยกันดับเพลิง ทั้งเทศบาลตำบลท่าผา – เทศบาลตำบลเกาะคา – เทศบาลตำบลศาลา – เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และเทศบาลตำบลวังพร้าว ที่เข้ามาช่วยระงับอัคคีภัยในครั้งนี้จนภาระกิจนี้สำเร็จด้วยดี เทศบาลตำบลท่าผา ขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณไปยังทุกท่านและทุกๆน้ำใจมา ณ โอกาสนี้