การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

49

นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เรียก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลคตำบลท่าผา เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 2726284_resize DSC05950_resize DSC05959_resize DSC05965_resize DSC05974_resize DSC05985_resize DSC05989_resize DSC06000_resize สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง