กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

10

นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา กล่าวต้อนรับ นางสาวสุภาภรณ์ ยาลังคำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะคา ประธานในพิธีถวายคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม“การทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “ตามแผนงานสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม” (แผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ หมู่บ้านและชุมชน) ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง