โครงการร้อยรวมคนสามวัยสานสายรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

24

เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจัดโครงการร้อยรวมคนสามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงของเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒยาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา การแสดงเต้นลีลาประกอบเพลงของกลุ่มต่างๆในชุมชนตำบลท่าผา การประกวดการทำอาหารประเภทลาบขาหมู และต้มแซ่บขาหมู การมอบเกียรติบัตรให้ครอบครัวต้นแบบ โดยมีชาวตำบลท่าผาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุข และความสามัคคีในชุมชนตำบลท่าผา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง