โครงการพิธี บรรพฃา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566

24

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ได้จัดทำโครงการพิธี บรรพฃา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานในพิธีทำขวัญนาค ในโครงการบรรพชา – อุปสมบท โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ รงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง