เทศบาลตำบลท่าผาร่วมกันแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

19

นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกันบันทึกภาพแสดงถึงสัญลักษณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง