อบจ.ลำปาง มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา

12

นายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้คณะตัวแทนมอบของเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในเขตเทศบาลตำบลท่าผา โดยมีนายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผาและคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 เป็นลำดับต่อไป ขอบคุณท่า สจ. พิเชฐ ทินอยู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ประสานงานในครั้งนี้ด้วยครับ