มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม “หมาอ๊อน” วันที่ 31 สิงหาคม 2565

21

กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม “หมาอ๊อน” เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หมู่ 3 บ้านสบปุง หมู่ 8 บ้นศาลาบัวบก และหมู่ 9 บ้านศาลาเม็ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565