พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ.2566

62

“ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ”  เฉลิม พระบารเมศวิเศษสิทธิ์  ฉลอง พระราชอุทิศวิสิฐผล งาน  สืบสุนทร์บุญสวัสดิฉัตรมงคล  พระวชิรเกล้า เจ้าขวัญของชาติไทยราชวัตรรัชกาลพระผ่านฟ้าพิธี บรมราชาภิเษกสมัย                     ฉัตร คุ้มเกล้าเนาสุขผ่อนทุกข์ภัย  มงคล ชัยถวายพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล           ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าผา / นาย สมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาแปดเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง