ที่อยู่/เบอร์โทร

2682

thapaติดต่อเทศบาลตำบลท่าผา

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 054-328459
E-Mail : thapa.328459@gmail.com