ทำลายผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำลำเหมืองแม่มั่ง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา

15

เทศบาลตำบลท่าผา โดย นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา  และพนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันทำลายผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำลำเหมืองแม่มั่ง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้แก่เกษตรกรตำบลท่าผา จากสถานการณ์พายุ “หมาอ๊อน” เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม และน้ำหลากทำให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหายเป็นวงกว้าง โดยมีผักตบชวาไหลมากับกระแสน้ำมาปิดทางระบายน้ำในลำเหมืองแม่มั่งทำให้อุดตันน้ำไหลไม่คล่องตัว