งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง 25 เมษายน 2565

21

25 เมษายน ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และที่จังหวัดลำปาง  และในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.3 น. นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายศิวกร ถนอมจิตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าผา เข้าร่วมงาน “รัฐพิธี” เนื่องในวันนคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง