กิจกรรมโครงการธรรมมะสร้างสุข ประจำปี 2565

8

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมมะสร้างสุขประจำปี 2565 โดยมีท่านพระปลัดเกียรติชัย อิสสรธรรมโม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเกาะคา รองเจ้าอาวาสวัดนาแก้วตะวันตก เป็นพระวิทยากรบรรยายปาฐกถาพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร เในวันที่12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าผา และกิจกรรมในวันนี้ นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้กับทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลท่าผา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565