กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

25

เทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา(หลังเก่า) ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”