กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง

19

“เทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง และบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”