กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

37

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.  ณ บริเวณสนามกีฬา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ซึ่งในการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ของเทศบาลตำบลท่าผา ซึ่งการจัดงานได้มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ความสนุกสนาน ความบันเทิงให้เด็กและเยาวชน ดังคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  และการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าผา ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์ อาหาร และเครื่องดื่ม จากผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา พี่ น้องประชาชน และภาคเอกชนเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้