ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

39