โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

32

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2563 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ” (ฝายแม้ว) ณ บริเวณแม่น้ำวัง บ้านนางแตน หมู่ 1 และ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี ประชาชนในพื้นที่ และพี่ น้อง ประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลท่าผา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมฯ มา ณ โอกาสนี้ ^^