โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 10 เชื่อมซอย 12 บ้านนางแตน หมู่ที่ 1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาดโครงการ รางระบายน้ำ คสล. ขนาดในกว้าง 0.30 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ? 0.70 เมตร และท่อ คสล.ศก. 0.50 ม. จำนวน 4 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผา

49