พระราชพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ แสดงถึงความจงรักษ์ภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5

52

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5  ”นาย สมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา มอบหมายให้ นาย ธนัท อินทะราชา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะ ปฏิบัติหน้าที่แทน ในพระราชพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ แสดงถึงความจงรักษ์ภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5  ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังวัดลำปาง