พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

100

[embeddoc url=”http://www.thapalampang.go.th/masterweb/wp-content/uploads/2018/11/พรบคอมพิวเตอร์2560.pdf” download=”all”]