ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

131

[embeddoc url=”http://www.thapalampang.go.th/masterweb/wp-content/uploads/2019/09/CCF09132019_00041.pdf” download=”all”]