ประกาศเทศบาลคำบลท่าผา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบล ( ตำแหน่งนายช่างโยธา )

143

[embeddoc url=”http://www.thapalampang.go.th/masterweb/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศ-นายช่างโยธา.pdf” download=”all”]