นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ให้การต้อนรับ นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

27

วานนี้ นายกสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ให้การต้อนรับ นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคตำบลท่าผา โดยรับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเซรามิคตำบลท่าผา พร้อมทั้งมอบข้อเสนอแนะ กระบวนการ แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง วานนี้ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิค หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิค หมู่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้