ที่อยู่/เบอร์โทร

835

thapaติดต่อเทศบาลตำบลท่าผา

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 054-328459
E-Mail : webmaster@thapalampang.go.th