ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าผา นมเปิดเทอม(1 ต.ค -13 พ.ย จำนวน 30 วัน) นมปิดเทอม (16 -30 พ.ย จำนวน 9 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6

Read more...