จ้างซ่อมแซมสนามหญ้าเทียม ซึ่งเกิดการชำรุด ขาด เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6

Read more...