จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดิน ซอยข้างบ้าน คุณศรีคำ พยอม หมู่ที่ 1 บ้านนางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42