กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

63

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าผา จึงได้ร่วมกับอำเภอเกาะคา และประชาชน ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวนี้  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  วัดพระธาตุดอยน้อย บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณไปยัง ผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  โลจิสติกส์  ลำปาง  ธ.ก.ส. สาขา เกาะคา และ  ผู้จัดการศูนย์บริการ ซ่อมสี และตัวถังมาตรฐาน ฟอร์ด ลำปาง ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มในการบริการประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้