กิจกรรมการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การดำรงชีวิตประจำวันเปลี่ยนชีวิตสู่วิถีใหม่ “New Normal” และต้านภัยร้ายจากยุงลาย ประจำปี 2563

15

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าผา พร้อมด้วย อสม.ตำบลท่าผา และประชาชนชาวตำบลท่าผาร่วมกันเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การดำรงชีวิตประจำวันเปลี่ยนชีวิตสู่วิถีใหม่ “New Normal” และต้านภัยร้ายจากยุงลาย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.โดยมี นาย สมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิด และเดินนำขบวน ระยะทางจาก สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ถึง หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิค บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา ขอขอบคุณ พี่ น้อง ชาว อสม. และพี่น้องประชาชนตำบลท่าผาทุกท่านทุกหมู่ย้าน ทุกครัวเรื่อน ที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้